NASZ ZESPÓŁ


Dr n. med. Michał Wąsowski

choroby wewnętrzne, endokrynologia


Jest absolwentem II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2002r.).

Swoje zawodowe doświadczenie zdobywał w Klinice Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych, Chorób Metabolicznych Kości CMKP,  w której w 2009r. uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych oraz Klinice Endokrynologii CMKP, gdzie w 2016r. uzyskał specjalizację z endokrynologii.

W 2012 roku badając problematykę niedoborów witaminy D w otyłości uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

Od początku swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. otyłością, jej powikłaniami oraz chorobami współistniejącymi, a także oceną przedoperacyjną chorych kwalifikowanych do zabiegów bariatrycznych.

Dr n. med. Artur Binda

chirurgia ogólna,
otyłości i cukrzycy


Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1995 roku.

Po ukończeniu stażu podyplomowego podjął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego w Szpitalu im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie gdzie pracuje do chwili obecnej. W 1999 uzyskał I stopień a w 2004 II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej.

W 2015 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Doktor Artur Binda jest autorem lub współautorem ponad 20 publikacji naukowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych szkoleń w zakresie chirurgii bariatrycznej.

Do jego szczególnych obszarów zainteresowań należy chirurgiczne leczenie otyłości oraz choroby refluksowej przełyku.
Lek. Adam Ciesielski

chirurgia ogólna
chirurgia otyłości i cukrzycy

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, Zastępca Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Specjalizuje się w operacjach laparoskopowych, które wykonuje od pierwszych lat po ich wdrożeniu w Polsce.

Szkolił się w Holandii, Belgii, Luksemburgu, Szwecji.

Zajmuje się szczególnie chirurgicznym leczeniem otyłości, choroby refluksowej przełyku, przepukliny rozworu przełykowego przepony, achalazji przełyku, chirurgią dróg żółciowych i przepukliny pachwinowej.Dr n. med. Christian Imieliński

Specjalista seksuolog, psychiatra

Dyrektor ds Nauki i RozwojuAbsolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, Kierownik Zakładu Seksuologii, Psychiatrii i Psychoterapii w SPSK im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.


Specjalista seksuolog, psychiatra.


Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Vice-prezes Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.


Autor i współautor ponad 60 prac naukowych.

Specjalizuje się w leczeniu dysfunkcji seksualnych u mężczyzn, depresji, stanów lękowych, reakcji sytuacyjnych, zaburzeń nerwicowych.


Konsultant wojewódzki w dziedzinie seksuologii.


mgr Mirella Stolarek

Psycholog, Seksuolog
Psychoterapeuta


Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz seksuologiczne, a także terapię zaburzeń seksualnych. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, dziećmi oraz młodzieżą. Prowadzi również terapię par i małżeństw. Specjalizuje się także w pomocy osobom z grupy LGBT. W swojej pracy integruje nurt behawioralno-poznawczy z podejściem humanistycznym. Szczególnie bliska jest jej terapia Gestalt, której istotą jest świadomość bycia „tu i teraz”. Jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Poznawczym, gdzie pogłębia umiejętności w Szkole Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej (SPPB)

Swoją pomoc oferuje osobom, które: doświadczają trudności emocjonalnych, odczuwają lęk, niepokój, przygnębienie, pragną wzmocnić poczucie własnej wartości, czują się samotne lub niezrozumiane w relacji z innymi ludźmi, doświadczają dolegliwości psychosomatycznych tzn. odczuwają dolegliwości somatyczne (cielesne), podczas gdy badania wykluczają medyczne przyczyny dolegliwości, znalazły się w kryzysie, zastanawiają się nad własną tożsamością seksualną, płciową, przygotowują się do coming-outu, zmagają się z trudnościami seksualnymi (zaburzenia erekcji, brak lub utrata potrzeb seksualnych, odczuwanie bólu w trakcie stosunku), potrzebują wsparcia i pomocy w rozwiązaniu innych, ważnych dla siebie problemów.

Ukończone szkoły: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, studia magisterskie na kierunku psychologia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Kształcenia Podyplomowego, studia podyplomowe na kierunku seksuologia

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w: Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, „Przystani Psychologicznej”, Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”.


Lek. Jarosław Lenartowicz


Specjalista psychiatra, seksuolog

Dyrektor ds MedycznychAbsolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W naszym Zespole konsultuje pacjentów psychiatrycznie i seksuologicznie, kwalifikuje do terapii, decyduje o leczeniu farmakologicznym, orzeka o czasowej niezdolności do pracy.
Ma doświadczenie w opiniowaniu jako Biegły Sądowy z zakresu psychiatrii, jako specjalista-konsultant ZUS ds orzekania o czasowej/trwałej niezdolności do pracy, kontrolował prawidłowość wystawiania L-4. Nadal nieustannie podnosi swoje kwalifikacje (lista-patrz www.lenartowicz.witryna.info) . Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z Pacjentami z zaburzeniami nastroju, psychozami, nerwicami, Pacjentami z zaburzeniami odżywiania, lękowymi, seksualnymi oraz uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinikach Psychiatrycznych i CMKP. Ma doświadczenia w pracy w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, DPS, Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych. Prowadził szkolenia i wykłady z zakresu psychiatrii dla lekarzy i średniego personelu medycznego. Zawodowo interesuje się leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń psychotycznych, seksualnych, zaburzeń lękowych i snu; szeroko pojętym opiniowaniem.


mgr Anna Gryz

Psycholog
Psychoterapeuta


Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS). Dyplomowany psychoterapeuta. Ukończyła czteroletnie podyplomowe studia z psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy SWPS i Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z obszaru pomagania. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, a w pracy klinicznej korzysta z superwizji certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Od 2006 r. związana z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym CMKP im.prof.Orłowskiego w Warszawie, gdzie na co dzień pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Zakładzie Seksuologii, Psychiatrii i Psychoterapii. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, które cierpią na zaburzenia nastroju (nadmierne przygnębienie, smutek), doświadczają nadmiernego lęku, niepokoju; przeżywają kryzysy osobiste, rodzinne, zawodowe; doświadczają nadmiernego stresu w codziennym funkcjonowaniu oraz niskiego poczucia własnej wartości. W naszej Przychodni prowadzi konsultacje psychologiczne dla pacjentów z otyłością w trakcie kwalifikacji do leczenia bariatrycznego. Diagnozuje zaburzenia odżywiania oraz inne trudności natury emocjonalnej związane z problemem otyłości. Prowadzi psychoedukację zachowań prozdrowotnych, wspiera psychologicznie pacjentów w okresie przed- i pooperacyjnym oraz pracuje nad wzrostem motywacji i zaangażowania osób z problemem otyłości w trwałą zmianę stylu życia.

Dr Monika Krotki
specjalista ds żywienia, dietetyk

Jestem absolwentką Wydziału Żywienia Człowieka i Gospodarstwa Domowego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Praktycznej Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i studia podyplomowe w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie – Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka. Pracuję w Poradni Chirurgicznej przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego CMKP w Warszawie. Zajmuję się leczeniem dietetycznym pacjentów poddawanych operacjom bariatrycznym w okresie przed- i pooperacyjnym, a także żywieniem w chorobach związanych z otyłością jak miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, dna moczanowa i choroby przewodu pokarmowego.

Ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Uzyskałam stopień naukowy doktora w zakresie technologii żywności i żywienia na tym samym wydziale. Tematem mojej pracy doktorskiej był: Sposób żywienia, suplementacja witaminowo-mineralna oraz wybrane wskaźniki antropometryczne u osób dorosłych z otyłością prostą przed i po operacji bariatrycznej.

prof. dr hab. Wiesław Tarnowski
specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii cukrzycy, bariatrii i proktologii


Studia medyczne ukończył na Akademii Medycznej w Warszawie. Jest specjalistą  w dziedzinie chirurgii ogólnej. Obecnie pełni funkcję kierownika Oddziału Chirurgii Onkologicznej, Kliniki Onkologii i Chirurgii Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock.

Prowadzi aktywną działalność naukową. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w najlepszych szpitalach i ośrodkach medycznych w Polsce. Pełnił funkcję kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Grochowskiego w Warszawie, kierownika Pracowni Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP . Jest autorem wielu prac z zakresu chirurgii oraz promotorem rozpraw doktorskich w tym zakresie. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach medycznych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej.

mgr Anna Nowacka

Psycholog, pedagog,

mediator i diagnosta


Prowadzi konsultacje, poradnictwo i pomoc psychologiczną dla młodzieży i dorosłych. Oferuje konsultacje indywidualne, dla par i małżeństw, pracuje z rodzinami.
Tytuł magistra pedagogiki oraz magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Umiejętności z zakresu mediacji zdobyte w trakcie kursów certyfikowanych przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie wykorzystuje w pracy z parami i w grupie.
Prowadzi diagnostykę, psychotechnikę oraz badania z zakresu medycyny pracy.
Pomaga osobom w kryzysach życiowych, zmagającym się z zaburzeniami nastroju, nerwicami, czy niskim poczuciem wartości. Prowadzi diagnostykę psychologiczną i poradnictwo w zaburzeniach psychosomatycznych (problemy zdrowotne przy jednoczesnym braku zaburzeń w fizjologicznym funkcjonowaniu organizmu, potwierdzonym w drodze diagnozy medycznej. Czyli kiedy medycyna nie znajduje przyczyn w ciele). 
Prowadzi konsultacje w języku polskim i angielskim.mgr Katarzyna Janiec

Psycholog, Diagnosta i
Terapeuta Integracji Sensorycznej

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracuje z dziećmi, nastolatkami i osobami dorosłymi. Prowadzi konsultacje psychologiczne osób dorosłych, indywidualne, rodzinne oraz par.

Prowadzi Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci.

W pracy z dziećmi wykorzystuje autorski program łączący wiedzę psychologiczną i artystyczną.

Pracuje z dziećmi mającymi problemy w różnych obszarach jak np.: wypowiadanie się, koncentracja, czytanie i pisanie, relacje z rówieśnikami, relacje z nauczycielami, społeczne przystosowanie się, radzenie sobie z trudnymi emocjami. Program dedykowany dzieciom wspiera ich rozwój i pozwala im na pokonanie wyżej wymienionych trudności oraz na wyrażanie siebie, rozwijanie umiejętności komunikacji, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, odkrywanie talentów i budowanie pozytywnego obrazu siebie.
W pracy z osobami dorosłymi wspiera budowanie obrazu siebie, umiejętność planowania i organizacji, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, pokonywanie nieśmiałości i innych trudności w relacjach interpersonalnych, wzmacnianie asertywności i wyrażania własnego zdania, radzenie sobie z emocjami oraz pracy w przypadku depresji, lęków, nerwic.

Praca z rodzinami/parami to dynamiczna praca nad konfliktem, wspólne znajdowanie długotrwałych i satysfakcjonujących obie strony rozwiązań, opracowywanie strategii komunikacji, praca nad opanowaniem eskalacji konfliktu, praca nad konstruktywnym wyrażaniem swoich potrzeb oraz wskazania i ścieżki dla dalszego rozwoju własnej komunikacji.