NASZ ZESPÓŁ

mgr Mirella Stolarek

psycholog, seksuolog
psychoterapeuta


Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz seksuologiczne, a także terapię zaburzeń seksualnych. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, dziećmi oraz młodzieżą. Prowadzi również terapię par i małżeństw. Specjalizuje się także w pomocy osobom z grupy LGBT. W swojej pracy integruje nurt behawioralno-poznawczy z podejściem humanistycznym. Szczególnie bliska jest jej terapia Gestalt, której istotą jest świadomość bycia „tu i teraz”. Jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Poznawczym, gdzie pogłębia umiejętności w Szkole Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej (SPPB)

Swoją pomoc oferuje osobom, które: doświadczają trudności emocjonalnych, odczuwają lęk, niepokój, przygnębienie, pragną wzmocnić poczucie własnej wartości, czują się samotne lub niezrozumiane w relacji z innymi ludźmi, doświadczają dolegliwości psychosomatycznych tzn. odczuwają dolegliwości somatyczne (cielesne), podczas gdy badania wykluczają medyczne przyczyny dolegliwości, znalazły się w kryzysie, zastanawiają się nad własną tożsamością seksualną, płciową, przygotowują się do coming-outu, zmagają się z trudnościami seksualnymi (zaburzenia erekcji, brak lub utrata potrzeb seksualnych, odczuwanie bólu w trakcie stosunku), potrzebują wsparcia i pomocy w rozwiązaniu innych, ważnych dla siebie problemów.

Ukończone szkoły: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, studia magisterskie na kierunku psychologia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Kształcenia Podyplomowego, studia podyplomowe na kierunku seksuologia

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w: Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, „Przystani Psychologicznej”, Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”.Dr n. med. Christian Imieliński

specjalista seksuolog, psychiatra

Dyrektor ds Nauki i RozwojuAbsolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, Kierownik Zakładu Seksuologii, Psychiatrii i Psychoterapii w SPSK im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.


Specjalista seksuolog, psychiatra.


Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Vice-prezes Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.


Autor i współautor ponad 60 prac naukowych.

Specjalizuje się w leczeniu dysfunkcji seksualnych u mężczyzn, depresji, stanów lękowych, reakcji sytuacyjnych, zaburzeń nerwicowych.


Konsultant wojewódzki w dziedzinie seksuologii.Lek. Jarosław Lenartowicz


specjalista psychiatra, seksuolog

Dyrektor ds MedycznychAbsolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W naszym Zespole konsultuje pacjentów psychiatrycznie i seksuologicznie, kwalifikuje do terapii, decyduje o leczeniu farmakologicznym, orzeka o czasowej niezdolności do pracy.
Ma doświadczenie w opiniowaniu jako Biegły Sądowy z zakresu psychiatrii, jako specjalista-konsultant ZUS ds orzekania o czasowej/trwałej niezdolności do pracy, kontrolował prawidłowość wystawiania L-4. Nadal nieustannie podnosi swoje kwalifikacje (lista-patrz www.lenartowicz.witryna.info) . Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z Pacjentami z zaburzeniami nastroju, psychozami, nerwicami, Pacjentami z zaburzeniami odżywiania, lękowymi, seksualnymi oraz uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinikach Psychiatrycznych i CMKP. Ma doświadczenia w pracy w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, DPS, Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych. Prowadził szkolenia i wykłady z zakresu psychiatrii dla lekarzy i średniego personelu medycznego. Zawodowo interesuje się leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń psychotycznych, seksualnych, zaburzeń lękowych i snu; szeroko pojętym opiniowaniem.


Dr n. med. Michał Wąsowski

choroby wewnętrzne, endokrynologia


Jest absolwentem II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2002r.).

Swoje zawodowe doświadczenie zdobywał w Klinice Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych, Chorób Metabolicznych Kości CMKP,  w której w 2009r. uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych oraz Klinice Endokrynologii CMKP, gdzie w 2016r. uzyskał specjalizację z endokrynologii.

W 2012 roku badając problematykę niedoborów witaminy D w otyłości uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

Od początku swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. otyłością, jej powikłaniami oraz chorobami współistniejącymi, a także oceną przedoperacyjną chorych kwalifikowanych do zabiegów bariatrycznych.

Dr n. med. Artur Binda

chirurgia ogólna,
otyłości i cukrzycy


Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1995 roku.

Po ukończeniu stażu podyplomowego podjął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego w Szpitalu im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie gdzie pracuje do chwili obecnej. W 1999 uzyskał I stopień a w 2004 II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej.

W 2015 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Doktor Artur Binda jest autorem lub współautorem ponad 20 publikacji naukowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych szkoleń w zakresie chirurgii bariatrycznej.

Do jego szczególnych obszarów zainteresowań należy chirurgiczne leczenie otyłości oraz choroby refluksowej przełyku.
Lek. Adam Ciesielski

chirurgia ogólna
chirurgia otyłości i cukrzycy

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, Zastępca Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Specjalizuje się w operacjach laparoskopowych, które wykonuje od pierwszych lat po ich wdrożeniu w Polsce.

Szkolił się w Holandii, Belgii, Luksemburgu, Szwecji.

Zajmuje się szczególnie chirurgicznym leczeniem otyłości, choroby refluksowej przełyku, przepukliny rozworu przełykowego przepony, achalazji przełyku, chirurgią dróg żółciowych i przepukliny pachwinowej.

Dr Monika Krotki

specjalista ds żywienia
dietetyk


Jestem dietetykiem klinicznym i bariatrycznym, absolwentką Wydziału Żywienia Człowieka i Gospodarstwa Domowego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Praktycznej Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i studia podyplomowe w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie – Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka. Pracuję w Poradni Chirurgicznej przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego CMKP w Warszawie. Zajmuję się leczeniem dietetycznym pacjentów poddawanych operacjom bariatrycznym w okresie przed- i pooperacyjnym. Specjalizuję się w leczeniu dietetycznym w chorobach związanych z otyłością jak: choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, dna moczanowa i choroby przewodu pokarmowego. Prowadzę wykłady i ćwiczenia ze studentami Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie.
Ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Uzyskałam stopień naukowy doktora w zakresie technologii żywności i żywienia na tym samym wydziale. Tematem mojej pracy doktorskiej był: Sposób żywienia, suplementacja witaminowo - mineralna oraz wybrane wskaźniki antropometryczne u osób dorosłych z otyłością prostą przed i po operacji bariatrycznej.


Lek. Jarosław Kusz


lekarz seksuolog, kardiolog

specjalista chorób wewnętrznych


Ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie w 2004r z wynikiem bardzo dobrym.
Po ukończonym stażu podyplomowym i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, pracowałem przez 5 lat ( w latach 2005-2010) jako lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie.
W 2011r uzyskałem tytuł specjalisty chorób wewnętrznych.
W latach 2013-2016 odbywałem szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii w Instytucie Kardiologii w Aninie, uzyskując w 2017 roku tytuł specjalisty kardiologa.
Posiadam Certyfikat Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie echokardiografii (European Certification EACVI Adult Transthoracic Echocardiography).
W latach 2019-2021 odbywałem specjalizację w zakresie seksuologii, uzyskując w kwietniu 2021r. tytuł specjalisty seksuologa.
Pracuję obecnie zarówno w szpitalu (Oddział Chorób Wewnętrznych oraz Oddział Kardiologii) jak i w Poradni Kardiologicznej. Moim szczególnym obszarem zainteresowania i praktyki klinicznej w zakresie diagnostyki kardiologicznej jest echo serca.
Moją motywacją do połączenia specjalizacji w zakresie kardiologii, chorób wewnętrznych i seksuologii jest zamiar zastosowania w praktyce holistycznego podejścia do leczenia zaburzeń seksualnych (takich jak np. zaburzenia erekcji, zaburzenia libido, wytrysku przedwczesnego i wielu innych) w kontekście często współistniejących schorzeń kardiologicznych i chorób cywilizacyjnych takich jak: choroba wieńcowa, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, zaburzenia hormonalne.

Daria Jorg

dr n. o zdrowiu  
Psycholog, Terapeuta par Kognitywista
Edukator seksualny


Jestem doktorem nauk o zdrowiu, psychologiem (specjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego), edukatorem seksualnym, kognitywistą i terapeutą par. Aktualnie specjalizuję się w dziedzinie psychoseksuologii w Zakładzie Seksuologii Medycznej
i Psychoterapii CMKP w Warszawie.
Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą, prowadzę konsultacje psychologiczne indywidualne, rodzinne oraz par. Konsultacje odbywają się stacjonarnie w gabinecie oraz on-line. W swojej pracy stosuję podejście integracyjne opierając się przede wszystkim na nurcie poznawczo-behawioralnym oraz na podejściu systemowym. Pracuję z osobami przeżywającymi trudności w relacjach międzyludzkich, w trakcie kryzysów w związkach, doświadczającymi zaburzeń nastroju, trudności emocjonalnych oraz przy rozwiązywaniu innych ważnych dla pacjentów problemów. Specjalizuję się również w psychologicznych aspektach problemów seksualnych.
Jestem jednak przekonana, że wiedza psychologiczna znajduje zastosowanie nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Uzyskanie wglądu – zrozumienie swojego zachowania, emocji, myśli, schematów działania, umiejętność formułowania i realizacji założonych celów pomaga nam w życiu codziennym – od życia prywatnego po zawodowe.
Od 2014 roku pracuję również jako nauczyciel akademicki na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w Zakładzie Zdrowia Reprodukcyjnego i Seksuologii, w ramach pracy akademickiej prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami i doktorantami, seminaria dyplomowe oraz jestem opiekunem prac powstających w Studenckim Kole Naukowym.
Jestem autorem i współautorem artykułów naukowych oraz rozdziałów publikowanych w czasopismach i monografiach naukowych. Jako edukator seksualny prowadziłam warsztaty dla rodziców, edukacje dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów oraz kierowanych do specjalistów: położnych, pielęgniarek, fizjoterapeutów. Wielokrotnie byłam również prelegentem oraz prowadziłam warsztaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach specjalistycznych, warsztatach i szkoleniach.


prof. dr hab. Wiesław Tarnowski

specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii cukrzycy, bariatrii i proktologii


Studia medyczne ukończył na Akademii Medycznej w Warszawie. Jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej. Obecnie pełni funkcję kierownika Oddziału Chirurgii Onkologicznej, Kliniki Onkologii i Chirurgii Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock.

Prowadzi aktywną działalność naukową. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w najlepszych szpitalach i ośrodkach medycznych w Polsce. Pełnił funkcję kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Grochowskiego w Warszawie, kierownika Pracowni Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP . Jest autorem wielu prac z zakresu chirurgii oraz promotorem rozpraw doktorskich w tym zakresie. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach medycznych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej.
mgr  Katarzyna Janiec

psycholog, diagnosta i
terapeuta integracji sensorycznej


Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracuje z dziećmi, nastolatkami i osobami dorosłymi. Prowadzi konsultacje psychologiczne osób dorosłych, indywidualne, rodzinne oraz par.

Prowadzi Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci.

W pracy z dziećmi wykorzystuje autorski program łączący wiedzę psychologiczną i artystyczną.

Pracuje z dziećmi mającymi problemy w różnych obszarach jak np.: wypowiadanie się, koncentracja, czytanie i pisanie, relacje z rówieśnikami, relacje z nauczycielami, społeczne przystosowanie się, radzenie sobie z trudnymi emocjami. Program dedykowany dzieciom wspiera ich rozwój i pozwala im na pokonanie wyżej wymienionych trudności oraz na wyrażanie siebie, rozwijanie umiejętności komunikacji, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, odkrywanie talentów i budowanie pozytywnego obrazu siebie.
W pracy z osobami dorosłymi wspiera budowanie obrazu siebie, umiejętność planowania i organizacji, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, pokonywanie nieśmiałości i innych trudności w relacjach interpersonalnych, wzmacnianie asertywności i wyrażania własnego zdania, radzenie sobie z emocjami oraz pracy w przypadku depresji, lęków, nerwic.

Praca z rodzinami/parami to dynamiczna praca nad konfliktem, wspólne znajdowanie długotrwałych i satysfakcjonujących obie strony rozwiązań, opracowywanie strategii komunikacji, praca nad opanowaniem eskalacji konfliktu, praca nad konstruktywnym wyrażaniem swoich potrzeb oraz wskazania i ścieżki dla dalszego rozwoju własnej komunikacji.mgr Anna Nowacka


psycholog, pedagog,

mediator i diagnosta


Prowadzi konsultacje, poradnictwo i pomoc psychologiczną dla młodzieży i dorosłych. Oferuje konsultacje indywidualne, dla par i małżeństw, pracuje z rodzinami.
Tytuł magistra pedagogiki oraz magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Umiejętności z zakresu mediacji zdobyte w trakcie kursów certyfikowanych przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie wykorzystuje w pracy z parami i w grupie.
Prowadzi diagnostykę, psychotechnikę oraz badania z zakresu medycyny pracy.
Pomaga osobom w kryzysach życiowych, zmagającym się z zaburzeniami nastroju, nerwicami, czy niskim poczuciem wartości. Prowadzi diagnostykę psychologiczną i poradnictwo w zaburzeniach psychosomatycznych (problemy zdrowotne przy jednoczesnym braku zaburzeń w fizjologicznym funkcjonowaniu organizmu, potwierdzonym w drodze diagnozy medycznej. Czyli kiedy medycyna nie znajduje przyczyn w ciele). 
Prowadzi konsultacje w języku polskim i angielskim.-

-

-

-

-

-