UPRAWNIENIA, AKREDYTACJE


Wszyscy nasi lekarze specjaliści posiadają najwyższy stopień specjalizacji, terapeuci odpowiednie dyplomy i certyfikaty. Poradnia zrzesza wyłącznie wykwalifikowanych, regularnie doszkalających się specjalistów. Poradnia uprawniona jest do prowadzenia staży specjalizacyjnych lekarzy.


Uprawnienia lekarzy PanMedic - pełne, nieograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza jak również uprawnienia do:

  • wypisywania recept na leki (w tym refundowane dla osób posiadających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych z NFZ )

  • wystawiania zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)

  • wystawiania zaświadczeń lekarskich (posiadanie broni, zdolność do pracy w szczególnym charakterze)

  • wystawianie wniosków do ZUS N-9 (rentowych), oraz wniosków wymaganych przy orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności itd.