Konferencje, zjazdy, sympozja, kongresy


Oblicza współczesnej psychiatrii 2015. Konferencja naukowa. Towarzystwo Neuropsychiatryczne. Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Warszawa, 2015. Certyfikat 024029

International Psychiatric Conference: “Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction”. 5–7 June 2014, Warsaw. Conference Chair: Prof. dr hab. Bartosz Łoza - Chairman of the Scientific Committee, Prof. Andrzej Rajewski - President of the Polish Psychiatric Association

Oblicza współczesnej psychiatrii 2014. Konferencja naukowa. Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Towarzystwo Neuropsychiatryczne. Warszawa, 2014 r. Certyfikat 064121

Serce i mózg. Choroby naczyniowe serca i mózgu: różnice i podobieństwa. Konferencja naukowa. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska. Klinika Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj. Termedia. Warszawa, 2014. Certyfikat

Psychiatria 2013. Standardy postępowania, najnowsze doniesienia. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Krajowy Zespół Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie psychiatrii. Kierownik naukowy: Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii prof. dr hab. n. med. Marek Jarema. Warszawa, 2013. Certyfikat

Psychiatria i neurologia: Odnajdując wspólną część. Konferencja naukowa. Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Towarzystwo Neuropsychiatryczne. Kierownik Naukowy i Prezes TNP prof. dr hab. Bartosz Łoza. Warszawa, 2013. Dyplom

Psychiatria. VI Kongres Akademii po Dyplomie. Medical Tribune Polska. Kierownik naukowy Kongresu prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka. Warszawa, 2013. Certyfikat

Neurologia 2013. Standardy postępowania, najnowsze doniesienia. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Warszawa, 2013. Krajowy Zespół Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie neurologii. Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz. Certyfikat

XLIV Zjazd Psychiatrów Polski

ch. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 30 punktów edukacyjnych. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz. Lublin, 2013. Dyplom

Postępy Psychosomatyki i Psychoterapii. Sympozjum. Warszawa, 2013. Instytut Psychosomatyczny. Polskie Stowarzyszenie Balintowskie. Przewodniczący prof. dr hab. n. med. Bohdan Wasilewski. Certyfikat

Oblicza współczesnej psychiatrii 2013. Konferencja naukowa. Towarzystwo Neuropsychiatryczne. Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Warszawa, 2013. Certyfikat 430129

Oblicza współczesnej psychiatrii 2013. Program Edukacyjny. Zadania Testowe. Towarzystwo Neuropsychiatryczne. Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Warszawa, 2013. Certyfikat 390001

Ginekologia 2013. Standardy postępowania, najnowsze doniesienia. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Polskie Towarzystwo Menopauzy i Andropauzy. Prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski. Warszawa, 2013. Certyfikat

Serce i mózg. Choroby naczyniowe serca i mózgu: różnice i podobieństwa. Konferencja naukowa. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska. Klinika Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj. Termedia. Warszawa, 2013. Certyfikat.

Kobieta i Mężczyzna. Zdrowe starzenie. Pierwszy Międzynarodowy Kongres Medyczny. Warszawa, 2012. Certyfikat

Neurologia 2012. Standardy postępowania, najnowsze doniesienia. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Krajowy Zespół Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie neurologii. Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz. Warszawa, 2012. Certyfikat

Psychiatria. V Kongres Akademii po Dyplomie. Warszawa, 2012. Medical Tribune Polska. Kierownik naukowy Kongresu Prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka. Certyfikat

IV Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie i Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warszawa, 2012. Dyplom

Lekarz a postępowanie karne – program edukacyjny. Cegedim Group Poland Sp. z o. o., esculap.pl, Warszawa, 2012. Certyfikat

Kobieta i Mężczyzna. Zdrowie Reprodukcyjne i Seksualne. Drugi Międzynarodowy Kongres Medyczny. Warszawa, 2012. Certyfikat

Arypiprazol w Chorobie Afektywnej Dwubiegunowej. Doświadczenia i Perspektywy. Sympozjum Naukowe. Warszawa, 2012. Certyfikat

Testowy Program Edukacyjny Czasopisma „Psychiatria po Dyplomie” Medical Tribune Polska. OIL w Warszawie. 2012. Certyfikat

Kazuistyka w psychiatrii – okiem ekspertów. Wieża Babel czy stan zamknięty? VIII Konferencja naukowa. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Prezes prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman. Sekcja Psychofarmakologii PTP, Przewodnicząca Prof. dr. hab. n. med. Małgorzata Rzewuska. Warszawa, 2012. Zaświadczenie

Zaburzenia Afektywne Dwubiegunowe. Konferencja naukowo-szkoleniowa. Akademia Kształcenia Ustawicznego „Lancet”. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Patronat naukowy: Prezes PTP prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman. Warszawa, 2012. Zaświadczenie

Geriatria. II Kongres Akademii po Dyplomie. Medical Tribune Polska. Kierownik naukowy Kongresu: prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki. Warszawa, 2012 Certyfikat

Ból. I Kongres Akademii po Dyplomie. Medical Tribune Polska. Kierownik naukowy Kongresu: prof. dr hab. n. med. Adam Stępień. Warszawa, 2011. Certyfikat

Neurologia 2011. Standardy postępowania, najnowsze doniesienia. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Krajowy Zespół Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie neurologii. Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz. Warszawa, 2011. Certyfikat

III Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie i Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warszawa, 2011. Dyplom

Polska Seksuologia. XX lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Warszawa, 2011. Kierownik Naukowy Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz. Certyfikat

Psychiatria 2011. Standardy postępowania, najnowsze doniesienia. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Krajowy Zespół Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie psychiatrii. Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii prof. dr hab. n. med. Marek Jarema. Warszawa, 2011. Certyfikat

Psychiatria. IV Kongres Akademii po Dyplomie. Medical Tribune Polska. Kierownik naukowy Kongresu Prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka. Warszawa, 2011. Certyfikat

Neuropsychofarmakologia Współczesna. W Stronę Jakości Życia. Konferencja Naukowa INPC (International Neuro-Psychopharmacotherapy Conference). Mikołajki, 2011. Dyplom

XV Lubelskie Spotkania Naukowe. Lublin 2011r. Dyplom

Kobieta i Mężczyzna. Zdrowie Reprodukcyjne i Seksualne. Pierwszy Międzynarodowy Kongres Medyczny Warszawa, 2011. Certyfikat

Zaburzenia seksualne problemem interdyscyplinarnym w medycynie. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Warszawa, PKiN, 2011. Certyfikat

Konferencja Naukowa "Lilly - rozwiązania dla Psychiatrii. Cymbalta - ponieważ depresja boli" Warszawa, 2011. Decyzja KKU PTP. Certyfikat

Konstelacje Światów Psychozy. VII Konferencja Naukowa. Warszawa, 2011. Decyzja KKU PTP. Certyfikat

XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich. Polskie Towarzystwo psychiatryczne. Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań, 2010. Certyfikat

Program Edukacyjny czasopisma "Psychiatria po Dyplomie" - 2010 . Medical Tribune Polska. OIL w Warszawie. Certyfikat

Amisulpryd wśród leków przeciwpsychotycznych II generacji. Prof. Przemysław Bieńkowski. Szkolenie wewnątrzzakładowe. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 2009. Zaświadczenie

Nowoczesne Leczenie Schizofrenii. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Gniezno, 2002. Decyzja KKU ZG PTP 6/02

Psychiatria - Możliwości Rozwoju. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Oddział Wielkopolsko – Lubuski. Gniezno, 2002. Decyzja 37/02

Interakcje leków psychotropowych – wyzwanie dla neurologa i psychiatry. Prof. Przemysław Bieńkowski. Szkolenie wewnątrzzakładowe. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 2010. Zaświadczenie

Oczekiwania a Możliwości Współczesnej Psychiatrii. V Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Międzyzdroje, 2009. Decyzja KKU PTP 23/09

Psychiatria Wczoraj i Dziś. Konferencja Neuropsychiatryczna. Świecie, 2005. Wojewódzki szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Katedra i Klinika Psychiatrii CM UMK w Bydgoszczy. Oddział Kujawsko - Pomorski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Decyzja 45/05 KKU PTP

Neuroanatomia i Neuropsychologia Zaburzeń Psychicznych - Implikacje dla Leczenia. Bydgoszcz, 2005. Konferencja Ogólnopolska. Decyzja KKU PTP 73/05

XI Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego. Konferencja Naukowa. Katedra Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku. Oddział Gdańsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jurata, 2005. Decyzja KKU PTP 62/05

Psychiatria Wobec Problemów Współczesnego Świata. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Oddział Wielkopolsko – Lubuski. Gniezno, 2004. Decyzja 22/04

Kliniczne Zastosowanie Karbamazepiny. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Oddział Gdańsko – Pomorski. Gdańsk, 2004. Decyzja KKU ZG PTP

Escitalopram - Najnowsze Osiągnięcia w Leczeniu Depresji. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Oddział Wielkopolsko - Lubuski. Poznań, 2004. Decyzja ZKU 08/03

Podejście Farmakologiczne i Niefarmakologiczne w Leczeniu Zaburzeń Psychicznych na Różnych Etapach Życia. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Oddział Wielkopolsko – Lubuski. Gniezno, 2003. Decyzja 60/03

Wybrane Aspekty Diagnostyki i Terapii Pacjentów z Zaburzeniami Depresyjnymi.

S 2011

SiM26

PAM PKP T

KlZPt d

ApD Ger 2012

KiM St 2011

ApD PE MTP 2012

ApD Bl 2011

Alz IV 2012

5 7