PANMEDIC sp. z o.o.

CENNIK:

Porady / konsultacje specjalistyczne lekarskie psychiatryczne i seksuologiczne (dr Imieliński, Lenartowicz)USŁUGA / ŚWIADCZENIE Czas trwania (minuty) Cena (PLN)     / *

1.  Wizyta psychiatryczna lub seksuologiczna pierwszorazowa (zwykła lub zdalna - za pośrednictwem środków łączności: czat, komunikator, poczta elektroniczna, Skype, telefon itd.) (wywiad, badanie stanu psychicznego lub seksuologicznego, wdrożenie lub korekta leczenia, wystawianie recept, ew. skierowanie na badania laboratoryjne, testy itd.) (dr Jasiński - 210,-)
30-45 250

2.  Wizyta psychiatryczna lub seksuologiczna - kolejna (zwykła lub zdalna - za pośrednictwem środków łączności: czat, komunikator, poczta elektroniczna, Skype, telefon itd.)  (dr Jasiński - 170,-)
30200

3.  Wizyta psychiatryczna lub seksuologiczna - kolejna
(pacjent z osoba towarzyszącą)
30 250

4.  Wizyta psychiatryczna lub seksuologiczna rodzinna
( > niż 1 osoba) - para, rodzina (terapia, wywiad od członków rodziny lub partnera, plan leczenia, wystawianie recept, ew. skierowanie na badania laboratoryjne, testy itd.) -  (zawieszone do odwołania)
50 280

5.  Kontynuacja leczenia
(recepty i zalecenia lub kod dostępu do  recept)

-- 70
6.  Wizyta domowa (w zależności od lokalizacji, dnia tygodnia i pory dnia) - (zawieszone do odwołania)
45 od 300 - 550

7.  Opracowanie (w oparciu o wywiad, badanie i analizę dokumentacji), wystawienie i wydanie: wniosku rentowego N-9, zaświadczenia o stanie zdrowia dla instytucji orzekających o stopniu niepełnosprawności, zakładu ubezpieczeniowego np. ZUS, zakładu pracy, władz uczelni, skierowań do DPS, ZOL itd.
-- od 100

* W cenie porady lub konsultacji:
► zebranie wywiadu rodzinnego i chorobowego
► badanie przedmiotowe lekarskie stanu psychicznego lub seksuologicznego
► zlecenie / omówienie i analiza badań dodatkowych (laboratoryjnych, testowych, innych specjalistycznych)
► ustalenie i uzgodnienie z pacjentem planu leczenia i ew. dalszej diagnostyki
► wystawienie recept, w tym refundowanych na niezbędne leki
► w razie stwierdzenia konieczności - wystawienie zwolnienia lekarskiego ZUS-ZLA
* możliwość porad również w języku rosyjskim

♦   oferta psychiatryczna, seksuologiczna   

Kompleksowa diagnostyka i leczenie zaburzeń nastroju (np. depresja, subdepresja, dystymia, mania); psychotycznych (np. schizofrenia, zespoły urojeniowe), i afektywnych (choroby afektywne jedno- i dwubiegunowa),
→ Terapia zaburzeń psychosomatycznych, reaktywnych (reakcje na ostry i przewlekły stres) i lękowych,
→ Diagnostyka i leczenie zaburzeń erekcji, przedwczesnego wytrysku, spadku pożądania, innych dysfunkcji seksualnych u kobiet i mężczyzn,
→ Leczenie bezsenności, otępień, zaburzeń odżywiania się, zespołów abstynencyjnych poalkoholowych oraz po środkach psychoaktywnych,
→ Badania w celach administracyjnych i orzeczniczych (skierowania do Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych. Oddziałów Psychiatrycznych i Odwykowych, orzekanie o czasowej niezdolności do pracy ZUS-ZLA, na posiadanie broni itd.Wizyty odbywają się po wcześniejszej telefonicznej lub osobistej rejestracji w

PanMedic  Sp. z o.o.

Przychodnia Lekarzy Specjalistów

Adres: Aleje Jerozolimskie 11/19, parter, lok. 32, 00-508 Warszawa - Śródmieście

Rejestracja: Tel. +48 22 455 51 85, Tel. kom. +48 604 277 633, e-mail:

rejestracja@panmedic.pl

(wyłącznie wizyty prywatne)