PANMEDIC sp. z o.o.

CENNIK:

Porady / konsultacje specjalistyczne lekarskie psychiatryczne i seksuologiczne (dr Imieliński, Lenartowicz)

USŁUGA / ŚWIADCZENIE

Czas trwania

(minuty)

Cena

(PLN) / *

 

Wizyta psychiatryczna lub seksuologiczna pierwszorazowa (zwykła lub zdalna - za pośrednictwem środków łączności: czat, komunikator, poczta elektroniczna, Skype, telefon itd.) (wywiad, badanie stanu psychicznego lub seksuologicznego, wdrożenie lub korekta leczenia, wystawianie recept, ew. skierowanie na badania laboratoryjne, testy itd.)

30-40

200

Wizyta psychiatryczna lub seksuologiczna - kolejna (zwykła lub zdalna - za pośrednictwem środków łączności: czat, komunikator, poczta elektroniczna, Skype, telefon itd.)

30

180

Wizyta psychiatryczna lub seksuologiczna - kolejna (pacjent z osoba towarzyszącą)

30

220

Wizyta psychiatryczna lub seksuologiczna rodzinna ( > niż 1 osoba) - para, rodzina (terapia, wywiad od członków rodziny lub partnera, plan leczenia, wystawianie recept, ew. skierowanie na badania laboratoryjne, testy itd.)

(zawieszone do odwołania)

50

250

Kontynuacja leczenia (recepty i zalecenia lub kod dostępowy do aktualnych recept)

--

50

Wizyta domowa (w zależności od lokalizacji, dnia tygodnia i pory dnia)

(zawieszone do odwołania)


45


od 300

Opracowanie (w oparciu o wywiad, badanie i analizę dokumentacji), wystawienie i wydanie: wniosku rentowego N-9, zaświadczenia o stanie zdrowia dla instytucji orzekających o stopniu niepełnosprawności, zakładu ubezpieczeniowego, zakładu pracy, władz uczelni, skierowań do DPS, ZOL itd.

--

od 100

* W cenie porady lub konsultacji:

► zebranie wywiadu rodzinnego i chorobowego

► badanie przedmiotowe lekarskie stanu psychicznego lub seksuologicznego

► zlecenie / omówienie i analiza badań dodatkowych (laboratoryjnych, testowych, innych specjalistycznych)

► ustalenie i uzgodnienie z pacjentem planu leczenia i ew. dalszej diagnostyki

► wystawienie recept, w tym refundowanych na niezbędne leki

► w razie stwierdzenia konieczności - wystawienie zwolnienia lekarskiego ZUS-ZLA

* możliwość porad również w języku rosyjskim


  ♦ oferta psychiatryczna, seksuologiczna ♦

  Kompleksowa diagnostyka i leczenie zaburzeń nastroju (np. depresja, subdepresja, dystymia, mania); psychotycznych (np. schizofrenia, zespoły urojeniowe), i afektywnych (choroby afektywne jedno- i dwubiegunowa),
  → Terapia zaburzeń psychosomatycznych, reaktywnych (reakcje na ostry i przewlekły stres) i lękowych,
  → Diagnostyka i leczenie zaburzeń erekcji, przedwczesnego wytrysku, spadku pożądania, innych dysfunkcji seksualnych u kobiet i mężczyzn,
  → Leczenie bezsenności, otępień, zaburzeń odżywiania się, zespołów abstynencyjnych poalkoholowych oraz po środkach psychoaktywnych,
  → Badania w celach administracyjnych i orzeczniczych (skierowania do Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych. Oddziałów Psychiatrycznych i Odwykowych, orzekanie o czasowej niezdolności do pracy ZUS-ZLA, na posiadanie broni itd.  Wizyty odbywają się po wcześniejszej telefonicznej lub osobistej rejestracji w


  Przychodni Lekarzy Specjalistów

  PanMedic  Sp. z o.o.

  Adres: Aleje Jerozolimskie 11/19, parter, lok. 32, 00-508 Warszawa - Śródmieście
  Rejestracja: Tel. +48 22 455 51 85, Tel. kom. +48 604 277 633, e-mail: rejestracja@panmedic.pl

  (wyłącznie wizyty prywatne)